კომპანიის ლოგოტიპი
სოციალური მედიის ანგარიშები

www.facebook.com/daumer

www.instagram.com/daumerglobal

www.instagram.com/daumergeo

www.linkedin.com/daumer

©2024 DAUMER სამშენებლო ქიმიკატები და ნედლეული

დიზაინი და შემუშავებული Adversion

Log in with your credentials

Forgot your details?